Ներդրողների համար

Ծառայություններ ներդրողների համար գերմանական և եվրոպական շուկաներում / խորհրդատվություն

www.simonyan-company.com
www.simonyan-handelsvertretungen.de
www.simonyan-unternehmensberatung.de

Կախված ծրագրված ներդրումի ձևից և ծավալից, ինչպես նաև նպատակադրվածությունից նախնական ներդրումային դաշտում պետք է գնահատել և  պարզաբանման սկզբունքով հաշվի առնել հետևյալ կետերը;

 • ոլորտ / սեգմենտ
 • գործարքի բնորոշում
 • տեղեկություններ ձեռնարկության մասին
 • իրավական ձև կամ հիմք
 • ձեռնարկության մասնակցությունը պետական ծրագրերին, %-ներով
 • ծրագրված տարեկան արտադրության ծավալը USD-ով
 • ձեռնարկության տնօրեն
 • պրոյեկտի անվանում
 • պրոյեկտի ճիշտ նպատակադրվածությունը
 • առկա պրոյեկտի ստատուսը արդեն կատարված աշխատանքների կտրվածքով
 • ապրանքի անվանում հնարավոր առաքման հեռանկարով
 • հիմնական սպառման շուկաներ
 • պրոյեկտի ընդհանուր ներդրման ծավալը USD-ով
 • ներդրման պահանջ USD-ով
 • ներդրողի ներկայության ձև
 • առաջարկ ներդրողի համար
 • կիրառման ուղղություններ / ներդրումների առաջացում
 • պրոյեկտի իրատեսության ժամկետ
 • ներդրման պատասխան քայլ, պրոյեկտի ընթացակարգ
 • պրոյեկտի զարգացման վայր
 • գործնական ծրագրի / բիզնես պլանի ստեղծում
 • առկա հիմք (կապեր)

 

Մենք սրանում տեսնում ենք մեր ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնական խորագրերից մեկը ուղեկցել Ձեզ գերմանական և եվրոպական շուկաներ մտնելու ասպարեզում և օգտագործել մեր երկարամյա կապերն ու փորձը Ձեր և այլ գործընկերների համատեղ և անխափան աշխատանքն իրականացնելու համար:

Տվյալ պրոյեկտի ծախսերին և շուկաներին առնչվող հարցերը մենք պատրաստ ենք Ձեզ հետ քննարկել մանրամասն ու հիմնավոր ձևով, կատարել վերլուծություններ և տալ ռեալ գնահատականներ որպես նպատակային և ուղղորդված սկիզբ հիմնավոր համագործակցության համար: